ब्यानर

उत्पादनहरू

उत्पादनहरू

  • नाक धुवाँ टार्प

    नाक धुवाँ टार्प

    स्मोक टार्पहरू भारहरू जोगाउन फ्ल्याटबेड ट्रक र ट्रेलरहरूमा प्रयोग गरिने सुरक्षात्मक आवरणहरू हुन्।यी टार्पहरूलाई कहिलेकाहीँ नाक टार्पहरू भनिन्छ किनभने तिनीहरूले सामान्यतया लोडको अगाडि ढाक्छन्।धुवाँ, बगहरू, र सडकको फोहोरलाई कार्गोबाट टाढा राख्नको लागि एउटा धुवाँको टार्प प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा एउटा छेउमा राखिएको बेला दुईवटा धुवाँको ट्यार्पहरू बक्स आकारको भारहरू ढाक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।